E-ISSN : 2980-1230

Karesi Mimarlık Dergisi

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi

2022 yılında yayın hayatına başlayan Karesi Mimarlık Dergisi açık erişimli, çift kör hakemli, İngilizce ve Türkçe yayın yapan akademik bir dergidir. Yükseköğretim Kurulu Doçentlik Kriterleri'ne uygun olarak ve Haziran - Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez çevrimiçi elektronik ortamda  yayınlanmaktadır. Mimarlık, şehir ve bölge planlama kentsel tasarım, kentsel politikalar, peyzaj mimarlığı, endüstriyel ürün tasarımı, yapı fizigi, sürdürülebilirlik ve kültürel miras alanlarındaki güncel konu ve uygulama çalışmalarının yanı sıra bu alanlarla bağlantılı sosyal bilimler temelinde hazırlanmış çalışmalara yer verilmektedir. Dergide yer alan eserlerin uluslararası özgünlüğe sahip, İlgili literatüre katkısı nitel, deneysel ve analitik yöntemlerle kanıtlanmış özgün ve bilimsel araştırma çalışmaları olması beklenmektedir. Dergiye gönderilen makalelerden her-hangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır. Dergide yayınlanan bütün eserlerin "YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" hükümlerine ve ilgili mevzuata ve Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uygunluğu aranmaktadır. Gönderilen çalışmalar yazarlar tarafından iThentcate® (Plagiarism Detection Software) ve benzeri programlar ile (kaynaklar hariç) intihal için kontrol edilmekte olup %20'den fazla benzerlik oranına sahip olan çalışmalar, dergi editor kurulu tarafından reddedilrnektedir.

ODAK VE KAPSAM

Karesi Mimarlık Dergisi, Mimari Tasarım, Proje, Proje Yönetimi, Yapı Fiziği, Sürdürülebilirlik, Yapı Sistem Teknolojileri ve Tasarımları, Mimarlık Tarihi, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Planlama Politikaları, Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras, Koruma ve Restorasyon, Tasarım Araçları, Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, ürün Tasarımı ve Teknolojileri gibi konularda bilimsel ve özgün araştırmaları teşvik etmektedir.

Haberdar Olmak İçin
Abone Olun

Yeni Sayılar ve Duyurular Mailinize Gelsin