E-ISSN : 2980-1230

KARESİ Mimarlık Dergisi; bilginin serbest dolaşımı ve dağıtımını amaçlayan açık erişimli, çift kör hakemli, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan akademik bir dergidir. 2022 yılından itibaren Haziran, Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi olarak yayımlanmakta olan elektronik dergidir. Mimarlık, tasarım, şehir ve bölge planlama, kentsel planlama, peyzaj mimarlığı, endüstriyel ürün tasarımı, yapı fiziği, sürdürülebilirlik ve kültürel miras alanlarındaki güncel konu, kuram, tasarım, planlama, uygulama çalışmalarının yanı sıra bu alanlarla bağlantılı sosyal bilimler temelinde hazırlanmış çalışmalara da yer vermektedir. Dergide yer alan eserlerin, uluslararası özgünlüğe sahip, ilgili literatüre katkısı nitel, deneysel ve analitik yöntemlerle kanıtlanmış özgün ve bilimsel araştırma çalışmaları olması beklenmektedir.

Dergi açık erişimlidir, makale gönderme, makale işlemleri ve yayın için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Derginin web sayfasından, yayınlanan sayılara ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.

Anılan alanlardaki özgün araştırma makaleleri öncelikli olmak üzere eleştiri, değerlendirme ve derleme makaleleri, vaka çalışmaları, teknik raporlar ve notlar, editöre mektup, tartışma, yarışma kritikleri ve analiz çalışmaları gibi yazılar da dergiye kabul edilmektedir. Ayrıca mimarlık ve tasarıma dair her türlü alanda düzenlenen kongrelerde sunulan bildirilerden seçilen çalışmaların oluşturduğu özel dosyalara da yer verilecektir.

KARESİ Mimarlık Dergisi, belirtilen ilgi alanlarında üretilen yayına dönük katkılara açıktır. Dergideki yazıların, tasarım ve mimarlık alanındaki güncel konularla yüzleşmesi ve ilgili konularda bilimsel tartışmaları teşvik etmesi beklenmektedir.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, editör ön incelemesinden sonra çift kör hakemlik yöntemiyle yapılan inceleme ve değerlendirmeden geçirilmektedir. Tüm makaleler için gerekli formlar, dergi web sayfasından temin edilebilmektedir.

Haberdar Olmak İçin
Abone Olun

Yeni Sayılar ve Duyurular Mailinize Gelsin